Lagakari voor de wind
Zal het altijd gaan
Frisse bries de zeilen strak
’t Recht van haar bestaan
Bikkels, bier en Beerenburg
‘t Drinkgelag de baas

Refrein

Lagakari voor de wind
’s waters beste vrind

Lagakari godenkind
Tot mijn dood bemind.

The unofficial part:

Lagakari aan de wind
Saurus kanoclub
Circumflex, Tragos

Ichthus, seven-up
Koko’s gijp is achterlijk
Zeilers zijn de baas

Refrein

Lagakari schrik der zee
Roeiers pas maar op
Een grote golf, ‘t water spat
Zeilers gaan voorop
Regen, storm en golfslag
Weergoden de baas

Refrein

U kunt onze “privacy policy” vinden op www.lagakari.nl/policy