How to: Lessen


*English Below*

Wil je graag les krijgen? Dit is wat je moet doen:

 1. Een melding op Facebook/WhatsApp zal verschijnen wanneer er lessen worden gegeven.
 2. Stuur een e-mail naar: opleiding@lagakari.nl, vermeld hierbij welke les je wilt volgen.
 3. 3 dagen voordat de les plaatsvindt krijg je de laatste informatie over de les.

 

Wil je graag les krijgen, maar is er geen les gepland? Dit is wat je moet doen:

 1. Vraag aan een instructeur of hij/zij je les wilt geven.
 2. Weet je niet wie instructeurs zijn? Kijk onder het kopje ‘instructeurs’ op de website.
 3. Maak een afspraak met de instructeur wanneer de les zal plaatsvinden.
 4. Stuur een e-mail naar: opleiding@lagakari.nl, vermeld hierin bij welke instructeur en wanneer je een les gaat volgen.

 

Ben je schipper en wil je gaan zeilen? Dit is wat je moet doen:

 1. Neem contact op met hoofd ZeilCie om toestemming te krijgen om te gaan zeilen.
 2. Vul de kalender op de website in bij de dag dat je gaat zeilen.

Vul in: naam, welke boot je gaat gebruiken.

 1. Ga naar UM-sport en haal daar de sleutel in en teken de lijst die daar ligt.
 2. Geniet van het zeilen!
 3. Zorg dat je de boot en de container correct en netjes achterlaat bij het verlaten van de haven.
 4. Breng de sleutel terug naar UM-sport en teken de lijst af.

EN:

Do you want to get a lesson? This is what you have to do:

 1. A notice comes up on Facebook/WhatsApp when there are lessons available.
 2. Sent an email to: opleiding@lagakari.nl, describe which lesson you want to join.
 3. 3 days before the lesson, you will receive an email with the last information.

 

Is no lesson planned and you want to get one? This is what you have to do:

 1. Contact an instructor!
 2. Do you want to know who are instructors? Check the heading ‘instructeurs’ on the website.
 3. Make an appointment with the instructor to get a lesson.
 4. Sent an email to: opleiding@lagakari.nlwith when and with whom you are taking a lesson.

 

Are you a skipper and you want to go sailing? This is what you have to do:

 1. Contact the head of ZeilCie to check if you have permission to go sailing.
 2. Fill in the calendar on the website at which day you are going to sail.
  Fill in: your name, which boat you take.
 3. Go to UM-sport to get the harbour key and fill in the list at UM-sport.
 4. Enjoy your sailing!
 5. Make sure that you leave the boat and the container clean and correctly behind.
 6. Bring back the key to UM-sport and sign the list.
Copyright © Dandelion by Pexeto