Historie


De Maastrichtse Studenten Zeil Vereniging Lagakari werd in 1987 geboren. Er is een flinke en zware bevalling voorafgegaan om deze geboorte een feit te kunnen noemen.

In mei 1986 vertrok een team van 6 Maastrichtse fanatieke Zeilers naar de Grote NSK (Nederlandse Studenten Kampioenschappen) te Utrecht. Hier namen zij logischerwijs deel aan het onderdeel teamzeilen. Op dit kampioenschap werd de aandacht gevestigd op de afwezigheid van een Studenten Zeilvereniging in Maastricht. Wat er niet is moet er komen! Gemotiveerd door de onder studenten levende interesse voor het zeilen werd door drie enthousiaste studenten het initiatief genomen voor de oprichting van een zeilvereniging te Maastricht. Aan de hand van het PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs)- systeem werd er een probleemstelling geformuleerd, gebrainstormd en werden leerdoelen geformuleerd.

De promotie kon beginnen. Deze vond plaats tijdens de INKOM 1986 waar de keuzeactiviteit zeilen verzorgd werd. Op de informatiemarkt werden de plannen voor de zeilvereniging toegelicht. Natuurlijk was er de mogelijkheid om zich op te geven als aspirant-lid.

Na een flink zeilweekend in Friesland werden de laatste dagen van september gebruikt om hiervan uit te slapen. Het was even stil rondom de vereniging, maar de ideeën bleven groeien. In december 1986 werd er een informatieavond georganiseerd. Deze avond had als belangrijkste doel de uitbreiding van het organisatorisch kader. Ruim vijftien geïnteresseerde tekenden zich in voor een zestal commissies. De commissies waren vertegenwoordigd in het Overleg Orgaan, een communicatie-bevorderend orgaan, dat in februari 1987 van start ging.

In juni 1987 jaar vond een Algemene Aspirant Leden Vergadering plaats waarin de nog niet bekrachtigde statuten werden goedgekeurd. De weeën braken los en het eerste Bestuur kon gekozen worden.

Op 19 November 1987 werden de statuten notarieel bekrachtigd, hierdoor kon er eind december de eerste ‘officiële’ Algemene Vergadering, compleet met bestuurswisseling, gehouden worden.

Naam
Vanuit het zuidelijk Limburg zijn we dankzij de ruime wind en het wilde water verzeild geraakt in het hoge Noorden, waar we kennis hebben gemaakt met de Noorse Mythologie van de wind en het water. Laga is de god van het stromende water. Kari is de reus die de wind meebracht uit Rusland. Samen hebben zij hun krachten gebundeld en de naam Lagakari was geboren. 

 

U kunt onze “privacy policy” vinden op www.lagakari.nl/policy 

Copyright © Dandelion by Pexeto