CWO Eisen


De CWO eisen zijn een landelijke standaard voor je zeilbevoegdheden. Lagakari houd deze standaard aan bij het opleiden en afvaren van haar leden. Hieronder vind je de eisen voor de verscheidene disciplines en niveaus:

EN:

The CWO criteria are a national standard for sailing licences. Lagakari uses these criteria in training and examinating her members. Below you will find the demands for various disciplines and levels:

Kielboot (KB):

  • CWO 1 NL / EN
  • CWO 2 NL / EN
  • CWO 2+ (Lagakari bevoegdheid / level) NL / EN
  • CWO 3 NL / EN

Zwaardboot (ZB):

*Bron/Source: https://www.cwo.nl/disciplines-eisen/

Copyright © Dandelion by Pexeto